The Skillful Accountability

Leaving Louisiana In The Broad Daylight

Skapa hemsidor för alla

Är du haj på att skapa hemsidor? Kan du detta med webbdesign? Jag har själv hållit på med detta och jag vet att det inte alltid är så lätt. Nu för tiden så talar man också mycket om responsiv webb och att ha en sida som är anpassad för mobila enheter samtidigt som dom fungerar på större datorskärmar. Jag anser att fler borde sätta detta som mål när man pluggar IT, att också plugga webbdesign och responsiv webb för att kunna jobba med att skapa hemsidor i Göteborg och på det sättet kunna bidra med mer för att faktiskt ha en bra ordning på webben mot kunderna och miljön.